Νεφελώματα

Στην αστρονομία, Νεφελώματα ονομάζονται οι φωτεινές επιφάνειες στον ουρανό, οι οποίες με γυμνό μάτι φαίνονται σαν μια θολή κηλίδα. Επίσης τα Νεφελώματα είναι χώρος γέννησης άστρων. Εντοπίζονται στο κενό χώρο που υπάρχει μεταξύ των αστεριών. Αποτελούνται από σκόνη και αέρια. Υπάρχουν τρία είδη νεφελωμάτων:

1.τα σκοτεινά, δηλαδή εκείνα που δεν συνοδεύονται από αστέρια ή που απορροφούν το φως των αστεριών.

2.τα φωτεινά, τα οποία ανακλούν ή και διαχέουν το φως των αστεριών.

3.τα πλανητικά, που σχηματίζονται από το θάνατο αστεριών.