Πόλεις τη Νύχτα

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε μια συλλογή από πόλεις του κόσμου το βράδυ. Η συλλογή αυτή έχει συνταχθεί για να δείξει πόσο έχουμε αλλάξει το οικοσύστημα της νύχτας και επίσης πώς η ανθρωπότητα φαίνεται από το Διάστημα.

Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει πώς η φωτορύπανση επηρεάζει την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υγεία του ανθρώπου, προκαλεί απώλεια της βιοποικιλότητας, έλλειψη οδικής ασφάλειας, λανθασμένες αντιλήψεις για την ασφάλεια στο δρόμο, σπατάλη ενέργειας και πόρων και απώλεια της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η επιστήμη έχει περιορισμένους πόρους για να μελετήσει τα δεδομένα της φωτορύπανσης που έχουμε. Αλλά με την συνεργασία, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.

Photo Credit: NASA, NOAA NGDC, Suomi-NPP, Earth Observatory
Photo Credit: NASA, NOAA NGDC, Suomi-NPP, Earth Observatory

Από το 2003, οι αστροναύτες βγάζουν φωτογραφίες από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πολλές από αυτές τις φωτοραφίες έχουν δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες των φορέων που συμμετέχουν ή στους λογαριασμούς Twitter των αστροναυτών. Ωστόσο, περισσότερες είναι οι εικόνες που λαμβάνονται από αστροναύτες και δεν έχουν δημοσιευθεί, παραμένοντας σε αρχείο χωρίς να φαίνονται στον κόσμο.

Οι δορυφορικές εικόνες μας βοηθούν να μετρήσουμε και να συγκρίνουμε μεγάλες φωτισμένες περιοχές. Με τα χρώματα των εικόνων που λαμβάνονται από τους αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μπορούμε να μετρήσουμε την δραστηριότητα του φωτισμού σε πολλές πόλεις του πλανήτη.