Σελήνη

Η Σελήνη είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος της Γης και ο κοντινότερος γείτονάς μας στο διάστημα. Επίσης, είναι ο μοναδικός άλλος κόσμος που η ανθρωπότητα έχει πατήσει το πόδι της και έχει αφήσει το ίχνος της, μέχρι στιγμής. 
 
Περιφέρεται γύρω από την Γη μας μία φορά το μήνα και στο διάστημα αυτό βλέπουμε το σχήμα της να αλλάζει, να περνάει από φάσεις, από την πολύ λεπτή σαν ξυράφι ημισέληνο μέχρι την ολόγιομη πανσέληνο. Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από την Γη σε 27,3 ημέρες και χρειάζεται τον ίδιο ακριβώς χρόνο για να περιστραφεί γύρω από τον άξονά της. Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων είναι ότι έχει στραμμένη προς την Γη πάντα την ίδια πλευρά της. Η αθέατη πλευρά της Σελήνης είναι το ημισφαίριο του φεγγαριού που βλέπει πάντα μακριά από τη Γη. Το έδαφος στην αθέατη πλευρά είναι τραχύ, με ένα πλήθος από κρατήρες, ενώ κατέχει έναν από τους μεγαλύτερους κρατήρες στο ηλιακό σύστημα.